Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 – Unaprijeđenje poslovanja poduzeća TOP DIGITAL AGANCY (TDA) kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 – Unaprijeđenje poslovanja poduzeća TOP DIGITAL AGANCY (TDA) kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima

Poduzeće Top Digital d.o.o. usmjereno je razvoju globalne digitalne platforme kao poveznice klijenata (naručitelja) iz najrazličitijih gospodarskih grana i dobavljača raznovrsnih digitalnih usluga. Svrha projekta je povećati sposobnost poduzeća Top digital d.o.o. za sudjelovanje na širem europskom, ali I svjetskom tržištu, te povećanje opće uspješnosti poslovanaj. Prijavitelj planira aktivno sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u Madridu, Londonu, Singapuru, Kolnu, San Francisco, Dublinu, Barceloni, Lisabonu, Vilnusu, New Yorku I Parizu.

Cilj Projekta:

Izrada inovativne platforme čiji će doprinos biti jačanje prvenstveno hrvatske, ali I svijetske konkurentnosti tvrtki kroz olakšavanje procesa digitalizacije I prezentacije proizvoda / usluga targetiranoj zajednici u svijetu i uvođenja proizvoda / usluga na nova tržišta te povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Pregled mikroservisne arhitekture pružio je našem tehničkom odjelu bolje razumijevanje prednosti mikroservisa, te su donesene nove odluke vezane za arhitekturu unutar tima. Usporedba REST i GraphQL servisa je detaljno i jasno je prikazala prednosti i nedostatke oba servisa. Naši timovi planiraju iskoristiti usporedbe u budućem razvoju da bi donosili bolje odluke kada koji servis koristiti. Izrada POC (Proof of concept) inicijalnih komponenti je uspješno odrađena i dokazala nam je mogućnosti i potencijal novog pristupa izradi platforme. Tehnički tim je pokazao zadovoljstvo s izrađenim komponentama, te ih se planira koristiti kao predloške u budućem razvoju. Kroz razvoj inicijalnih komponenti i njihovo raspoređivanje na “cloud” okruženje dokazano je da je za implementaciju platforme moguće iskoristiti “cloud” okruženje i mikroservisnu arhitekturu umjesto monolitne, te da će se oblikovati inicijalne komponente unutar 2 mjeseca.

Realizacijom ovoga projekta želi se doprinijeti rješavanju središnjeg problema Prijavitelja u ovom trenutku, a to je njegova nedovoljna prisutnost na širem svjetskom tržištu IT tehnologija, te nedovoljna razina opće uspješnosti poslovanja. Provedbom projektnih aktivnosti doći će do značajnije prisutnosti Prijavitelja na odabranim inozemnim tržištima, što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Prijavitelja, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.
Kako bi stvorio pretpostavke za projektni pristup rješavanju problema i unaprijedio poslovanje, Prijavitelj je proveo analizu ključnih poslovnih procesa, njihovih slabosti i nedostataka kao glavnih prepreka u ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Njihovim utvrđivanjem I međusobnim uzročno-posljedičnim vezama, stvoreni su preduvjeti za pravilno određivanje ciljeva projekta. Zbog ograničenih financijskih mogućnosti Prijavitelj se u početnom razdoblju poslovanja suočava s otežanim izlaskom na inozemna tržišta, a pristup je moguć ponajviše redovitim sudjelovanjem na inozemnim sajmovima i B2B susretima. U tom smislu, a temeljem novonastale potražnje, projekt će značajno dodatno unaprijediti sadržaj i opću kvalitetu Prijavitelja te proširiti i unaprijediti portfelj usluga kao preduvjeta za njegov održivi razvoj.
Pretprojektnim aktivnostima koje su uključivale sastanke i diskusije između svih važnijih zaposlenika Prijavitelja, provedena je pravilna i precizna analiza problema koji će se riješiti provođenjem projekta. Njihovim utvrđivanjem, anatomijom hijerarhije i međusobnim uzročno posljedičnim vezama, stvoreni su preduvjeti za kasnije, pravilno određivanje ciljeva projekta.
Prijavitelj u ovom projektu razlikuje tri kategorije međunarodnih sajmova na kojima je sudjelovao, a podijelio ih je na temelju lokacije održavanja. Svaki od navedenih sajmova predstavlja sam vrh svjetskih međunarodnih sajmova i Prijavitelj je na njima gradio imidž međunarodno priznatog poduzeća te stvoriti važne poslovne kontakte za budući održivi razvoj.

 1. kategorija su sajmovi koji se održavaju u Sjedinjenim Američkim Državama:
  1. Disrupt SF, San Francisco (2. – 4. listopada 2019. godine) – Na navedenom sajmu je
   cilj učvršćivanje lojalnosti postojećih klijenata i kontakata na američkom tržištu, uz
   potvrđivanje statusa voditelja na području domene Prijavitelja i povećanje prodaje. Uz
   navedeno, želja je unaprijediti uslugu prema krajnjim korisnicima, kao i dobivanje uvida
   u najnovije digitalne alate današnjice kao i u sredstva promocije.
  2. DigiMarCon, New York (svibanj 2022. godine) – Prijavitelj sudjeluje na sajmu s ciljem
   stjecanja novih znanja i strategija na tržištu gdje već postoji kao djelomično prepoznati
   poduzetnik. Cilj je uvid u nove tehnologije na svjetskom tržištu te preuzimanje najbolje
   prakse iz domene Prijavitelja, promicanjem poduzeća i usluge na svjetskoj razini. U
   sklopu sajma odradit će se i konzultacije i unaprijediti suradnja s vodećim poduzećima,
   potencijalnim klijentima, kao i sa konkurencijom, a sve u želji za stvaranjem novih veza i
   kontakata te širenje vlastite mreže na svjetskoj razini.
 2. kategorija su sajmovi koji se održavaju na Delekom istoku i Bliskom istoku:
  1. ConnecTechAsia (NXT Asia), Singapore (18. – 20. lipnja 2019. godine) – Prijavitelj
   želi postati dio brzo rastućeg tržišta jugoistočne Azije i tamošnjih razvijenih
   gospodarstava. Prijavitelj planira istražiti mogućnosti izlaska na nova tržišta, sklopiti
   brojne kontakte i provesti kratke prezentacije svojih usluga potencijalnim klijentima.
   Usluga Prijavitelja još uvijek nije dovoljno prepoznata na području jugoistočne Azije,
   stoga se ovdje nalazi prilika za dodatni uspjeh, jer navedena tržišta bilježe ogroman rast
   u posljednjih nekoliko godina.
 3. kategorija su sajmovi koji se održavaju u europskim državama:
  1. Viva Tehnology, Pariz (lipanj 2022. godine) – Ovo je najveći sajam za izlagače iz sektora Korisnika, sa posjetiteljima I izlagačima iz više od 50 zemalja, sa vise od 150 start-up izlagača I preko 1.000 kompanija I vise od 4.000 posjetitelja. Radi se o izlagačima kao što su Aircall, Workplace, Zendesk I brojni drugi.
  2. Digital Enterprise Show, Madrid (21. – 23. svibnja 2019. godine) – Navedeni sajam jača kompetitivnost u digitalnoj eri te potiče inovativnost malih i srednjih poduzeća. Sudjelovanje povećava marketinšku prisutnost i jača brend Prijavitelja.
  3. TechXLR8, London (12. – 13. lipnja 2019. godine) – Sajam je vrlo značajan jer okuplja preko 8.000 poduzeća, sa cca 70% visoko rangiranih predstavnika poduzeća. London je poznat kao tech hub Europe i kao takav je zanimljiv za Prijavitelja i nuđenje njegovih usluga. Ovo je odlična prilika za ubrzavanje poslovne transformacije poduzeća kroz tehnologiju.
  4. DMEXCO, Koln (11. – 12. rujna 2019. godine) – Prijavitelj na ovom sajmu planira stupiti u kontakt s brojnim menadžerima iz različitih grana industrije. Omogućit će se testiranje i proba usluga potencijalnim klijentima. Navedeni sajam je više od od običnog sajma, jer predstavlja poslovnu mrežu i inspiraciju posjetiteljima.
  5. IOT Solutions, Barcelona (29. – 31. listopada 2019. godine) – Sajam je namijenjen startupovima za stvaranje novih kontakata. Dolaskom na ovaj sajam Prijavitelj planira dijeliti svoj znanja i stjecati nova. Ovim sajmom povećava vlastitu vidljivost i utjecaj u medijskom prostoru. Navedeni sajam je spoj fizičkog i digitalnog svijeta zahvaljujući snažnom sustavu partnera koji stvaraju stabilnost i kompetitivnost na europskom tržištu.
  6. Web Summit, Lisabon (4. – 7. studenoga 2019. godine) – Sajam je orijentiran upravo na granu ekonomije kojom se bavi i Prijavitelj. Europsko tržište kao matično tržište Prijavitelja predstavlja veliki potencijal za napredak poslovanja.
  7. SaaStock, Dublin (14. – 16. listopada 2019. godine) – jedan od najvećih svjetskih sajmova za izlagače iz sektora kojem pripada i sam Prijavitelj. Posjetitelji i izlagači su iz više od 50 država svijeta, s više od 150 start-up izlagača i više od 1.000 kompanija, te više od 4.000 posjetitelja. Prezentacijom na navedenom sajmu Prijavitelj dolazi u kontakt s ogromnom količinom potencijalnih poslovnih partnera. Sudjelovanjem na ovom sajmu Prijavitelj ulazi na novo tržište na kojem nije poslovao u dovoljnoj mjeri.
  8. Digital Marketing Europe, Vilnius (ožujak 2022. godine) – Sajam je najveći hibridni sajam za izlagače iz sektora korisnika, posjetitelji I izlagači sui z vise od 30 zemalja, vise od 1.000 kompanija I vise od 3.000 posjetitelja. Radi se o izlagačima ko što su Yahoo, Redtrack, Hallam I brojni drugi. Sajam je specifičan po tome što omogućuje opciju digitalnog booth-a. Izložbeni proctor se prati uživo na ekranima na samoj lokaciji kao I preko njihovog portala.
  9. Integrated Systems Europe, Barcelona (svibanj 2022. godine) – Navedeni sajam je novi, te mu je ovo prvi javni nastup na navedenoj lokaciji. Nudi izlagače iz sektora korisnika, sami posjetitelji I izlagači su iz vise od 150 zemalja svijeta, sa vise od 70.000 posjetitelja. Radi se o izlagačima poput Siemensa, Aws-a, Huawei-a I brojnih drugih.

Šifra projekta: KK.03.2.1.16.0254
Ime korisnika: Top digital d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 873.800,00 kuna
Udio sufinanciran sredstvima EU: 733.992,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 10.05.2019. – 10.09.2022.
Kontakt osoba za više informacija: Katarina Čavrag (katarina@topdigital.agency)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.