INOVACIJSKI VAUČER – Razvoj inovativne platforme TDA na temelju mikroservisne arhitekure kroz stručnu podršku ZIO-a

Poduzeće Top Digital d.o.o. usmjereno je razvoju globalne digitalne platforme kao poveznice klijenata (naručitelja) iz najrazličitijih gospodarskih grana i dobavljača raznovrsnih digitalnih usluga. Svrha projekta je ojačati interne kapacitete poduzeća za osuvremenjivanje i pojednostavljivanje, zastarjele i za korisnike komplicirane platforme u suradnji sa RIT-om. Cilj je osigurati inovativnu “Custom made” platformu koja će imati sve potrebne preduvjete za poduzetnike bili mali ili veliki, s naglaskom na RH, u vidu komercijalizacije njihovog proizvoda i rasta prodaje na domaćem i inozemnom tržištu.

Cilj Projekta:

Izrada inovativne platforme čiji će doprinos biti jačanje prvenstveno hrvatske, ali I svijetske konkurentnosti tvrtki kroz olakšavanje procesa digitalizacije I prezentacije proizvoda / usluga targetiranoj zajednici u svijetu i uvođenja proizvoda / usluga na nova tržišta te povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Pregled mikroservisne arhitekture pružio je našem tehničkom odjelu bolje razumijevanje prednosti mikroservisa, te su donesene nove odluke vezane za arhitekturu unutar tima. Usporedba REST i GraphQL servisa je detaljno i jasno je prikazala prednosti i nedostatke oba servisa. Naši timovi planiraju iskoristiti usporedbe u budućem razvoju da bi donosili bolje odluke kada koji servis koristiti. Izrada POC (Proof of concept) inicijalnih komponenti je uspješno odrađena i dokazala nam je mogućnosti i potencijal novog pristupa izradi platforme. Tehnički tim je pokazao zadovoljstvo s izrađenim komponentama, te ih se planira koristiti kao predloške u budućem razvoju. Kroz razvoj inicijalnih komponenti i njihovo raspoređivanje na “cloud” okruženje dokazano je da je za implementaciju platforme moguće iskoristiti “cloud” okruženje i mikroservisnu arhitekturu umjesto monolitne, te da će se oblikovati inicijalne komponente unutar 2 mjeseca.

Šifra projekta: KK.03.2.2.03.
Ime korisnika: Top digital d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 117.187,50 kuna
Udio sufinanciran sredstvima EU: 75.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 10.12.2021.
Kontakt osoba za više informacija: Katarina Čavrag ([email protected])

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.